best free site creator

PAUCI

2003 - 2004

O PROGRAMIE

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) to program grantodawczy utworzony z inicjatywy trzech państw Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych z intencją umocnienia partnerstwa Polski i Ukrainy oraz wykorzystania polskich doświadczeń zdobytych w trakcie udanej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Wspierając więzi polsko-ukraińskie PAUCI miało nadzieję nie tylko przyspieszyć proces dochodzenia Ukrainy do stabilnej demokracji i prężnej gospodarki rynkowej, ale również stworzyć mechanizmy pozwalające obydwu krajom korzystać ze wspólnych doświadczeń.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE

Wpływ turystyki indywidualnej na rozwój małej przedsiębiorczości w usługach hotelarskich.

Wraz z ukraińskim partnerem z Krymu - Alliance of assistance to the development of the rural 'green' tourism in the Crimea - realizowaliśmy od sierpnia 2003 do czerwca 2004 roku projekt w ramach Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI.

Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami małego biznesu z Ukrainy i Polski z przekazaniem polskich doświadczeń w świadczeniu usług turystycznych. Projekt miał dać impuls dla rozwoju małych, rodzinnych firm (hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych) działających w branży turystycznej oraz zainspirować ukraińskich uczestników do stworzenia własnej drogi rozwoju turystyki i małego biznesu w obecnej rzeczywistości, na podstawie zdobytych doświadczeń, wiedzy i obserwacji z pobytu w Polsce.

W ramach projektu w październiku 2003 roku zostały przeprowadzone na Krymie trzy seminaria w następujących miastach: Bakczysaraj (20.10.) Sudak (22.10.) i Eupatoria (24.10.). W każdym seminarium uczestniczyło 40 osób z pobliskich miejscowości. Program obejmujował: rolę władz lokalnych w rozwoju usług turystycznych na poziomie regionu, procedurę rozpoczęcia działalności przez mały, rodzinny biznes typu hotel, pensjonat, polskie doświadczenia w rozwoju turystyki w Sudetach, standardy europejskie, przygotowywanie ofert, marketing i współpraca z biurami podróży. Po serii seminariów wybranych zostało 18 przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w drugiej części projektu w Polsce. W ramach tego pobytu zaprezentowany został region Sudecki, zorganizowana został dwudniowa wizyta studyjna w polskich pensjonatach, małych hotelikach. Przedsiębiorcy uczestniczyli w seminariach i spotkaniach w ramach następujących bloków tematycznych: Współpraca w władzami miasta, Przedsiębiorczość, Agroturystyka, Turystyka w regionie. Na zakończenie wizyty odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Efektem projektu było wypracowanie, na spotkaniu 'okrągłego stołu', strategii współpracy polsko – ukraińskiej obu regionów.

Dzięki temu projektowi została nawiązana współpraca pomiędzy polskimi a ukraińskimi właścicielami rodzinnego biznesu w branży turystycznej. Krymscy przedsiębiorcy posiadli wiedzę i umiejętności konieczne do określenia własnych zasobów i stworzenia produktu turystycznego zgodnego ze standardami europejskimi.

SEMINARIA W POLSCE

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu z programu PAUCI w dniach 09.03. – 16.03.2004 odbyły się spotkania i seminaria zorganizowane dla 17 osobowej grupy ukraińskiej. W delegacji ukraińskiej byli przedstawiciele władz z Ministerstwa Agroprzemysłu, Gospodarki, Kurortów i Turystyki Autonomicznej Republiki Krymu oraz Krymskiego Państwowego Agrarnego Ośrodka Edukacyjno-Konsultacyjnego i przedsiębiorcy reprezentujący mały rodzinny biznes w branży turystycznej.

W pierwszym dniu pobytu zaprezentowane zostało Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej Miasta Jelenia Góra, finansowane z budżetu miasta. Prezentacja tego Punktu IT i w dniach następnych Punktu IT w Kowarach i Cieplicach, była niezwykle ważna, gdyż na Krymie nie istnieje sieć informacji turystycznej, co znacznie utrudnia turystom poruszanie się po miastach, regionach Krymu. Goście ukraińscy poznali zakres działalności, zasady finansowania oraz kadrę pracowników IT oraz poznali strukturę zarządzania turystyką w Polsce na przykładzie Polskiej Organizacji Turystyki oraz jej regionalnych jednostek. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta oraz przedstawicielami Wydziału Organizacji i Kadr i Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta przybliżone zostały działania Miasta na rzecz rozwoju turystyki w regionie oraz rozwój współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi z różnych krajów. Druga część dnia poświęcona była przedsiębiorczość. W tym bloku uczestnicy zapoznali się z procesem prywatyzacji w regionie Karkonoskim, pomocą finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty, pożyczki, poręczenia kredytowe itp.) na przykładzie działalności Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej oraz doradztwem w tym zakresie.

Drugiego dnia odbyła się prezentacja regionu Karkonoskiego. Zaprezentowane zostały uczestnikom ukraińskim atrakcje regionu, które przyciągają turystów z Polski i innych krajów między innymi takie jak: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Sztolnie w Kowarach (Centrum Jelenia Struga), Western City, Agroturystyka Cyrk ARENA w Miłkowie. Oprócz tego zaprezentowane zostały również niektóre obiekty hotelarskie zróżnicowane pod względem standardu i świadczonych usług – od agroturystyki po usługi rehabilitacyjne. Prezentacja różnej działalności turystycznej była konieczna w przybliżeniu naszego regionu gościom ukraińskim i uświadomieniu, że każda inicjatywa w branży turystycznej przy dobrym marketingu może przyciągać turystów i skazana jest na sukces. Szczególny nacisk został położony na bezpośrednie spotkania z właścicielami bądź kierownikami atrakcji turystycznych i bazy noclegowej oraz wymianę doświadczeń.

Trzeci dzień to wykłady i spotkania w ramach Bloku – Agroturystyka w regionie, na których zaprezentowana została działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Świdnicy. Dyrektor Ośrodka i jego pracownicy przybliżyli zakres i strukturę prowadzonej działalności, system doradczy dla rolników w zakresie turystyki wiejskiej i zagospodarowania obszarów wiejskich, pomocy finansowej poprzez kredyty i wykorzystywane fundusze unijne. Uczestnicy zostali zaproszeni do Oddziału DWODR w Jeleniej Górze - Sobieszów, gdzie zapoznali się z pracą takiej jednostki doradczej i pracownikami poszczególnych działów. Z uwagi na to, że na Krymie wiele uzdrowisk boryka się z dużymi problemami, część z nich upadła, wiele prowadzi działalność tylko w sezonie letnim, pokazane zostały uczestnikom dwa przedsiębiorstwa: Uzdrowisko w Cieplicach oraz Centrum Rehabilitacyjne KRUS w Szklarskiej Porębie. Zaprezentowany został zakres usług, zaplecze leczniczo-rehabilitacyjne i wyjaśniona została strategia działania pozwalająca tym ośrodkom pozyskiwanie gości przez cały rok. Dzień został zakończony w Osadzie Jeździeckiej BATA w Szklarskiej Porębie, gdzie uczestnicy mieli okazję poznać szeroko prowadzoną działalność agroturystyczną (usługi noclegowe, jazda konna, kuligi, imprezy biesiadne itp.) Większość osób z grupy ukraińskiej prowadzi lub zaczyna na Krymie działalność agroturystyczną, zwaną tam zieloną turystyką. Mieli oni okazję bezpośrednio zapoznać się z agroturystyką w Karkonoszach i porozmawiać o tej działalności z właścicielką Osady BATA, która również jest Prezesem Sudeckiego Towarzystwa Turystyki Wiejskiej.

W czasie weekendu uczestnicy odbyli dwudniowy staż u hotelarzy (Hotel Fan w Jeleniej Górze, Pensjonat Famago w Karpaczu, Pensjonat Internacjonalny w Karpaczu, Pensjonat Śnieżna Kopa w Sosnówce, Ośrodek Wypoczynkowy Monte Ciasno w Sosnówce, Ośrodek Wypoczynkowy Warszawianka w Przesiece, Gospoda Willmannowa Pokusa w Krzeszowie, Świat Cyrku Arena w Miłkowie), którzy przyjęli ich do siebie, w celu zaprezentowania prowadzonej działalności. Wizyta studyjna była dla gości ukraińskich bardzo cennym doświadczeniem, gdyż będąc w małych grupach (2-3 osoby) mogli oni aktywnie uczestniczyć w pracach związanych z prowadzona działalnością hotelarską, dowiedzieć się o problemach i sukcesach naszych przedsiębiorców oraz nawiązać kontakty osobiste, które zaowocują dalszą współpracą polsko – ukraińską. Zdobyte przez przedsiębiorców ukraińskich doświadczenia podczas wizyty studyjnej będą mogły być przez nich wykorzystane w rozwijaniu własnej działalności turystycznej. Wizyta studyjna została bardzo pozytywnie oceniona zarówno przez ukraińskich gości jaki i polskich przedsiębiorców, gdyż goście ukraińscy uzyskali odpowiedzi na konkretne i wnikliwe pytania od ludzi, którzy soją konsekwencję działania przełożyli na sukces.

Ostatni szósty dzień pobytu zakończył Blok – Turystyka, na którym zaprezentowane zostały niektóre organizacyjne działające na rzecz rozwoju turystyki w regionie Karkonoskim takie jak: Euroregion Nysa, PTTK, Polska Izba Turystyki. Pokazane zostały również strony internetowe poświęcone bazie noclegowej, atrakcjom turystycznym i informacjom z regionu oraz omówiona została zasada funkcjonowania Dolnośląskiej Sieć Informacji Turystycznej. Blok ten zakończony został wykładem na temat Marketingu w turystyce – wydawnictwa promocyjne, który był kontynuacją wykładu na seminariach na Krymie w październiku 2003 roku. Omówiona została przez szkoleniowca technika tworzenia skutecznych materiałów prezentujących ofertę turystyczną regionu.

Podsumowaniem wykładów, seminariów i wizyt było spotkanie 'Okrągły stół', na którym uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z wizyty studyjnej u polskich hotelarzy, ocenili korzyści wyniesione z uczestnictwa w seminariach oraz o nawiązanych kontaktach i współpracy polsko – ukraińskiej. Na tym spotkaniu padły również propozycje dotyczące następnych projektów, które pozwoliłyby na kontynuację rozpoczętej współpracy i wymiany doświadczeń. Jednomyślnie wszyscy uczestnicy seminariów oraz zaproszeni goście stwierdzili, że powinna być kontynuowana i rozwijana współpraca polsko – ukraińska z uwagi na to, że oba regiony Karkonosze i Krym są atrakcyjne turystycznie i w związku z tym mają wspólny cel: rozwój turystyki. Z uwagi na to, że na Krymie turystyka pomału odradza się i przekształca, kontynuacja nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami z naszego regionu, którzy mają wieloletnie doświadczenie we wychodzeniu na rynki zachodnie, jest pożądana. Obecnie turyści stają się coraz bardziej wymagający i wymuszają na przedsiębiorcach działających w branży turystycznej wysokiej jakości świadczonych usług oraz adekwatnej do tej jakości ceny. Krymscy hotelarze często jeszcze oferują stosunkowo niski standard usług po zbyt wygórowanej cenie chcą w ten sposób „wynagrodzić” sobie krótki sezon turystyczny. Zamysłem przeprowadzonych seminariów połączonych z wizytami było pokazanie krymskim przedsiębiorcom, jak można sprawnie prowadzić swoją działalność przez cały rok poprzez wydłużanie sezonu. Krymscy goście zgodnie oświadczyli, że zdobyte doświadczenie i nabytą wiedzę na seminariach wykorzystają w swojej działalności zawodowej.

Podczas tego pobytu gości z Ukrainy atmosfera była bardzo serdeczna, a polscy przedsiębiorcy byli życzliwi i otwarci na dalszą współpracę i obiecywali rewizyty u poznanych gospodarzy ukraińskich. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w seminariach.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!