best website builder app

PARTNERSTWO MIAST I OBYWATELI

2003-2005

O PROGRAMIE

Partnerstwo Miast i Obywateli to program współpracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego od 2002 roku wspólnie z Centrum Informacji dla Organizacji Non-Profit (Czechy) i Fundacją im. Roberta Boscha (Niemcy). Chcąc zachęcić organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw społeczno-kulturalnych angażujących obywateli sąsiadujących państw prowadzony był konkurs dotacyjny dla polskich organizacji pozarządowych z miast i gmin, które podpisały umowy partnerskie, na projekty prowadzone we współpracy z organizacjami niemieckimi lub czeskimi. Wspierane były projekty, dotyczące różnych dziedzin życia społecznego, które przyczyniają się do autentycznej współpracy obywateli sąsiadujących państw, do aktywizacji społeczności lokalnych i do lepszej współpracy z samorządami lokalnymi.

POLSKO-NIEMIECKA INTEGRACJA POPRZEZ MUZYKĘ. WARSZTATY BĘBNIARSKIE.

Projekt miał na celu przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży poprzez integrację społeczności miast partnerskich w formie warsztatów poświęconych tworzeniu bębnów, nauki gry na bębnach i wspólnej ulicznej imprezie bębniarskiej.

We wrześniu 2005 roku odbyły się integracyjne warsztaty bębniarskie w każdym z miast partnerskich, które poprowadziły nieformalne grupy muzyczne z Polski i Niemiec. Spotkania mieszkańców miast z artystycznymi grupami bębniarskimi miały formę trzydniowych warsztatów, na których mieszkańcy a w szczególności młodzież z danego miasta zapoznała się z techniką wykonywania bębnów, samodzielnym ich tworzeniem oraz nauczyła się gry na tym instrumencie. Warsztaty bębniarskie odbyły się w Bautzen w dniach 09.09.-11.09.2005, natomiast w Jeleniej Górze były one wpisane w wydarzenia 47 Września Jeleniogórskiego w dniach 16.09.-18.09.2005.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach wraz z rzemieślnikami wykonywała korpusy małych bębnów, które później już samodzielnie wykańczała w domu, tworząc tym samym własny bęben. Rzemieślnicy w tym czasie przegotowywali również dwa bębny, które zostały przekazane po jednym do miast partnerskich jako efekt współpracy i symbol integracji polsko-niemieckiej poprzez muzykę. Bębny będące pamiątką polsko-niemieckich warsztatów zostały przekazane do działu muzycznego w Stadtbibliothek Bautzen i Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze.

Warsztaty bębniarskie w Bautzen zostały przeprowadzone na terenie posiadanej przez partnera niemieckiego Fabryki, natomiast warsztaty w Jeleniej Górze miały miejsce w centrum miasta w pomieszczeniu udostępnionym przez Grodzką Bibliotekę Publiczną na potrzeby przedsięwzięcia.

Warsztaty w Jeleniej Górze i Bautzen prowadzili członkowie Pracowni 'Czystej energii' i zespołu bębniarskiego 'Gleba'. Wszelkie prace rzemieślnicze oraz zajęcia muzyczne w ramach organizowanych w Bautzen warsztatów prowadzone były we współpracy z niemiecką grupą bębniarską, której członkami są Kubańczycy mieszkający w Bautzen od ponad 20 lat.

Dla polskich muzyków była to niepowtarzalna okazja wymiany doświadczeń z Kubańczykami w ramach technologii wytwarzania bębnów i tworzenia utworów muzycznych oraz możliwość nawiązania dalszej współpracy artystycznej.

W efekcie na zakończenie każdych warsztatów, w trzeci dzień ich trwania, muzycy wraz z młodzieżą wspólnie zagrali koncert finałowy na placu Ratuszowym w Bautzen i Jeleniej Górze dla mieszkańców – wykonali utwory muzyczne, które nauczyli się podczas trwania trzydniowych warsztatów. Koncert został bardzo ciepło przyjęty oklaskami przez mieszkańców i turystów w nim uczestniczących.

BUDOWA OŚRODKA SPODKAŃ DLA MŁODZIEŻY 'BACKPACKER' W CIEPLICACH

Stowarzyszenie zauważyło potrzebę zagospodarowania wolnego czasu mieszkańcom i przyjezdnym turystom w Cieplicach (dzielnicy Jeleniej Góry), które od lat były tętniącym życiem ośrodkiem turystycznym.

Obecnie małymi krokami przywracana jest świetność i popularność Cieplic jaką one miały na początku XX wieku. Największym problemem jaki dotyka mieszkańców Cieplic, a w szczególności młodzieży, jest brak możliwości spędzenia aktywnie i twórczo wolnego czasu. Ten problem został pomysłowo rozwiązany przez niemiecką organizację z Bautzen, które jest miastem partnerskim Jeleniej Góry od 1993 roku. Stowarzyszenie postanowiło nawiązać współpracę z organizacją niemiecką w celu skorzystania z jej doświadczeń w tworzeniu ośrodka spotkań mieszkańców i turystów podróżujących z plecakiem (Backpackersów), który będzie miejscem dyskusji, wymiany poglądów, prezentacji własnych zainteresowań, nawiązywania kontaktów i przyjaźni itp. Ta inicjatywa wymaga wypracowania określonej strategii działania, która będzie pierwszym etapem w tworzeniu ogólnodostępnego ośrodka spotkań w Cieplicach z wykorzystaniem niemieckich doświadczeń.

W ramach projektu poprzez szereg spotkań i warsztatów partnerów, radnych miast partnerskich, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących różne grupy społeczne, została wypracowana strategii (koncepcja) działania ośrodka spotkań dla mieszkańców i turystów – Backpackersów w Cieplicach, wraz z koncepcją dalszej współpracy polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa miast: Jelenia Góra – Bautzen.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!