how to create free website

PARTNERSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH

2005

O PROGRAMIE

W 2004 roku Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z niemiecką Fundacją im. Roberta Boscha rozpoczęła realizację programu dotacyjnego, którego celem było rozwijanie współpracy ponad granicznej organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach programu wspierane były trójstronne projekty współpracy służące rozwojowi lokalnych inicjatyw obywatelskich w Obwodzie, włączaniu tych inicjatyw do ponad granicznej współpracy i upowszechnianiu modelowych działań społecznych zmierzających do poprawy warunków życia w Obwodzie Kaliningradzkim.

BACKPAKER'SI W KALININGRADZIE

Koncepcja domu spotkań dla mieszkańców i turystów. Niemcy - Obwód Kaliningradzki - Polska.

Na bazie niemieckich i polskich doświadczeń organizacji Fabrik - Bautzen i Stowarzyszenia Wspierania Integracji z Unią Europejską wypracowana została koncepcja domu spotkań dla mieszkańców i turystów Backpackersów w Kaliningradzie.

Dom spotkań jest odpowiedzią na potrzebę zagospdarowania wolnego czasu mieszkańców i turystów poprzez aktywne i wspólne inicjatywy, takie jak koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania towarzyskie, dyskusje i debaty, przedstawienia, wystawy itd. Wspólne spotkania ze społecznością lokalną z Kaliningradu organizacji partnerskiej z Niemiec i organizacji z Polski wraz ze studencką organizacją AEGEE z Kaliningradu, pozwoliły wypracować koncepcję domu spotkań Backpacker uwzględniającą potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej Obwodu Kaliningradzkiego. Podczas realizacji projektu idea domu spotkań była promowana i rozpowszechniana wśród mieszkańców Kaliningradu, studentów i przedstawicieli organizacji młodzieżowych.

Na spotkaniach w Kaliningradzie w dniach 27.06. – 30.06.2005 zaprezentowane zostały osiągnięcia i doświadczenia Niemców i Polaków związane z tworzeniem domu spotkań dla mieszkanców i turystów Backpackers. Dzięki spotkaniom na Uniwersytecie z władzami uczelni, ze studentami, z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, Konsulem RP poznane zostały propozycje mieszkańców związane z ich wizją domu spotkań w Kaliningradzie. Takie informacje były niezbędne do wypracowania na warsztatach z młodzieżą koncepcji domu spotkań Backpackers uwzględniającej oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.

Aby rozpowszechnić ideę domu dla mieszkańców i turystów z bazą noclegową przygotowane zostały tablice informacyjne ze zdjęciami i opisem, na których zaprezentowane zostały miasta partnerskie Jeleniej Góry i Bautzen wczoraj i dziś oraz osiągnięcia partnerów przy realizacji projektu.

Partner rosyjski zadeklarował chęć realizacji pomysłu stworzenia domu spotkań wraz ze studenckimi i młodzieżowymi organizacjami, po wypracowaniu grupy aktywnej młodych ludzi, którzy będą się w przyszłości tym zajmować. Niestety z różnych przyczyn projekt nie został zrealizowany, mimo że przeprowadzone rozmowy z władzami uczelni jak też ze studentami i młodzieżą Kaliningradu były konstruktywne i idea takiego domu została przyjętą bardzo ciepło. Pewne trudności napotkano w czasie spotkania z przedstawicielem zrzeszenia organizacji młodzieżowych. Przedstawiciel ten uważał, że młodzież jak też mieszkańcy Kaliningradu mają wszystko, co potrzebują i zbędne jest wprowadzanie czegoś innego, innowacyjnego. Po bardzo długiej rozmowie w zasadzie przychylił się do tej idei z zastrzeżeniem, że cała ta inicjatywa oddolna powinna być w pewnym sensie kontrolowana przez władze.

Pomimo rozbieżności z władzami organizacji młodzieżowych, kontynuowaliśmy dalej spotkania z młodzieżą. Wypracowaliśmy pewną koncepcję. Młodzież z entuzjazmem przychyliła się do pomysłu domu spotkań.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!