drag and drop web builder

PROGRAM 'MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU'

2013

O PROJEKCIE

Grupa Rozwoju Sztuki, działająca przy naszym Stowarzyszeniu, otrzymała grant na realizację projektu "Niezwykłe historie zwykłych ludzi" dotyczącego wykluczenia społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Tematem projektu było stworzenie publikacji pt. "Niezwykłe historie zwykłych ludzi" (wydanej w formie drukowanej i cyfrowej) zawierającej w sobie wywiady z osobami wykluczonymi niegdyś społecznie. Wywiady te przeprowadzane są przez lokalną młodzież licealną. W trakcie działań młodzież przechodzi również szkolenia z zakresu dziennikarstwa, arteterapii oraz psychologii. Projekt trwał od sierpnia do grudnia 2013 roku.

Jednakże faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu. W październiku młodzież przeprowadzała wywiady pod opieką merytoryczną nauczycielki II LO w Jeleniej Górze, Magdaleny Nogieć. W listopadzie przeprowadzone wywiady zostały autoryzowane, poukładane i złożone w formie publikacji. W grudniu projekt został zakończony oficjalnym spotkaniem ze wszystkimi uczestnikami projektu. Projekt był realizowany dzięki przychylności aktorów z Zespołu Artystycznego Teatru "Karawana", którzy stali się bohaterami powstałej publikacji.

Teatr powstał we wrześniu 2009 roku przy MDK "Muflon" w Jeleniej Górze. Grupę teatralną tworzą osoby uzależnione i wychodzące z uzależnienia. Partnerami projektu byli: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze oraz Miejski Dom Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!