best free website software

AGROLINIA

2005

O PROGRAMIE

Agrolinia to program uruchomiony jesienią 2003 roku na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Biuro Programów Wiejskich działające przy Fundacji Fundusz Współpracy. Jego realizacja trwała do roku 2006.

'WIEŚ ATRAKCYJNA I GOSPODARCZA', CYKL SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW

W ramach projektu realizowane zostały różne działania, takie jak: szkolenia, warsztaty, konkurs projektów, skierowane do rolników z pobliskich gmin i powiatów, mające na celu upowszechnić wiedzę o konieczności dostosowania się do WPR wynikającej z integracji Polski z UE, rozpowszechnić informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez rolników ze środków strukturalnych UE, umożliwić samodzielne wypełnianie wniosków o dotacje pod okiem specjalistów.

Założeniem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń, na których, oprócz części teoretycznej obejmującej informacje o funduszach strukturalnych UE, Sektorowym Programie Operacyjnym (SPO) 'Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich', utrzymaniu zwierząt gospodarskich, poprawności rozliczenia zrealizowanego projektu, były warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosków z wybranych działań, a mianowicie: 'Inwestycje w gospodarstwach', 'Młody rolnik', 'Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich'.

Szkolenia w ramach projektu zostały realizowane w sześciu powiatach: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Bolesławiec, Lwówek, Lubań, Zgorzelec. Przeprowadzonych zostało 12 szkoleń. W każdym szkoleniu uczestniczyło 25-30 rolników. W ramach projektu zostało przeszkolonych 350 rolników z byłego województwa jeleniogórskiego.

Jednodniowe szkolenie było podzielone na dwie części. Do południa była część teoretyczna, a później część warsztatowa. Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o konkursie na projekt z wybranego działania omawianego na warsztatach oraz terminie zgłoszenia swojej propozycji wniosku do organizatorów. Niestety żaden uczestnik szkolenia nie przysłał do nas projektu na konkurs. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał kalendarz ścienny z ważnymi informacjami o instytucjach rolniczych i SPO oraz zaświadczenie uczestnictwa w całodniowym szkoleniu.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!