drag and drop web maker

SWIUE

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W JELENIEJ GÓRZE

O NAS

Zajmujemy się popularyzacją i edukacją związaną z integracją europejską, podnoszeniem kwalifikacji i aktywizacją zawodową młodych ludzi na płaszczyźnie społecznej jak i kulturowej oraz działaniem na rzecz jedności europejskiej.

Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i europejskich dla różnych grup społecznych. W ramach programu Leonardo da Vinci organizowane były staże dla młodzieży w Niemczech we współpracy ze szkołami z powiatu jeleniogórskiego, dotacja w 2002 roku: "Poznawanie standardów i technologii europejskich w niemieckich gospodarstwach agroturystycznych" (50 stażystów), w 2003 roku: "Europejskie wymogi w produkcji zwierzęcej w niemieckich gospodarstwach rolnych" (20 stażystów).

We współpracy z Miastem Jelenia Góra realizowane były projekty edukacyjne i integracyjne finansowane przez Fundację Batorego i Boscha w ramach Partnerstwa Miast i Obywateli oraz Partnerstwa Inicjatyw Społecznych, dotacja w 2003 roku: "Skorzystanie z niemieckich doświadczeń w budowaniu ośrodka spotkań dla mieszkańców i Backpackersów w Cieplicach", w 2004 roku: "Backpackersi w Kaliningradzie - koncepcja domu spotkań dla mieszkańców i turystów", w 2005 rok: "Polsko-niemiecka integracja poprzez muzykę - warsztaty bębniarskie" (150 uczestników).

W roku 2005 w ramach współpracy z Marszałkiem Dolnośląskim i Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej zostało zrealizowanych 12 szkoleń dla 350 rolników byłego województwa jeleniogórskiego z projektu "Wieś atrakcyjna i gospodarcza - cykl szkoleń dla rolników" w ramach programu Agrolinia.

Stowarzyszenie zrealizowało również projekty o charakterze animacyjnym i kulturalnym z Programów FRSE "Młodzież", dotacja w 2006 roku: "Pinup girl - filmowa adaptacja opowiadania Marka Hłaski Cmentarze" oraz dwukrotnie "Młodzież w działaniu", dotacja w 2009 roku: "Realizacja filmu dokumentalnego dotyczącego wykluczenia osób niepełnosprawnych z kinematografii", w 2013 roku: "Niezwykłe historie niezwykłych ludzi". W ostatnim projekcie zaangażowane zostały: Miejski Dom Kultury "Muflon" w Sobieszowie oraz II LO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kolonie i obozy animacyjne dla dzieci szkolnych z pogranicza polsko-niemieckiego w mieście Zgorzelec przy współpracy z lokalnymi władzami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

CELE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie powstało na bazie doświadczeń w realizacji programów pomocowych i inwestycyjnych UE oraz kontaktów regionalnych i europejskich założycieli.

  1. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej dotyczącej integracji europejskiej.
  2. Podnoszenie kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa młodych ludzi i bezrobotnych.
  3. Prowadzenie aktywnej współpracy partnerskiej z różnymi organizacjami, firmami i instytucjami z kraju i zagranicy.
  4. Wspieranie działań na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, edukacji, sztuki, bezpieczeństwa, turystyki, rozwoju lokalnego oraz rozwoju demokracji.
  5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  6. Rozwijanie przedsiębiorczość poprzez wspieranie MSP, branży rolniczej oraz innych grup gospodarczych.
  7. Działanie na rzecz jedności europejskiej respektującej różnorodność kulturową, tradycje narodowe oraz rozwoju świadomości narodowej.
  8. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz wolności i praw człowieka we Wspólnej Europie.
  9. Wspieranie ekologii, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego w rozwijającej się Europie.

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Podobnie jak inne organizacje, funkcjonujemy głównie z pozyskanych grantów, organizacji działań warsztatowych oraz darowizn. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc finansową!

Bank BGŻ 10 2030 0045 1110 0000 0390 7570

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!